กกต. แถลงความร่วมมือกับ TikTok เปิดศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง Election Centre พร้อมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ข่าวบิดเบือนความจริงในช่วงเลือกตั้ง

กกต. แถลงความร่วมมือกับ TikTok เปิดศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง Election Centre พร้อมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ข่าวบิดเบือนความจริงในช่วงเลือกตั้ง  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนและเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง...