พม. ส่งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ช่วยชาวเมียนมา 15 คน เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

พม. ส่งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ช่วยชาวเมียนมา 15 คน เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง วันนี้ (9 มิ.ย. 66) เวลา 08.45 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กทม. นายอนุกูล ปีดแก้ว...