พม.พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เครือข่ายด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง

พม.พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เครือข่ายด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา...