กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน

กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 จำนวน 5 สายทาง ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย...