พม. ตรัง ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ

พม. ตรัง ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ...
กระทรวง พม. “พร้อมหนุนเสริม อพม. เข้าถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่”

กระทรวง พม. “พร้อมหนุนเสริม อพม. เข้าถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่”

กระทรวง พม. “พร้อมหนุนเสริม อพม. เข้าถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่” วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เพื่อพบปะ พูดคุย...

พก. เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) สมัยที่ 16

พก. เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) สมัยที่ 16 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ (UN)นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา คณะผู้แทนไทย นำโดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ...

พม. จัดงานมอบรางวัลประกวดสื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal”

พม. จัดงานมอบรางวัลประกวดสื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” วันนี้ (1 มิ.ย. 66) เวลา 14.00 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อธิบดี สค.) เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับสู่เดือน Pride Month...

พม. สานพลังเครือข่าย จัดงานวันรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก (WAAD 2023) หนุนสังคมบูรณาการ สร้างโอกาส ความเท่าเทียมกัน

พม. สานพลังเครือข่าย จัดงานวันรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก (WAAD 2023) หนุนสังคมบูรณาการ สร้างโอกาส ความเท่าเทียมกัน วันนี้ (2 เม.ย. 66) เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)...