“พาณิชย์-DITP”แนะผู้ประกอบการไทยศึกษาใช้ช่องทางออนไลน์ ขายสินค้าชาวอิตาเลียน

“พาณิชย์-DITP”แนะผู้ประกอบการไทยศึกษาใช้ช่องทางออนไลน์ ขายสินค้าชาวอิตาเลียน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) แนะผู้ประกอบการไทยศึกษาโอกาสขายสินค้าไทยในอิตาลีผ่านช่องทางออนไลน์ หลังชาวอิตาเลียนหันมาซื้อออนไลน์กันมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่...