ดนตรีเพื่อชีวิต คีย์บอร์ดคอนแชร์โต

ดนตรีเพื่อชีวิต  คีย์บอร์ดคอนแชร์โต ผู้เข้าร่วมชมการแสดงดนตรีร่วมกันระหว่างศิลปินเหล่านี้พบกับอุปสรรคจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และชาวเยอรมันที่ได้รับทราบเทคนิคแบรนเดนมาร์คคอทท์บัสส์ เซนเวนเทนท์แบร์กมาแล้ว...