พก. จับมือ กลาโหม จัดกีฬาสี “Pakkret Meet Town Sport Day 2023”

พก. จับมือ กลาโหม จัดกีฬาสี “Pakkret Meet Town Sport Day 2023” วันนี้ (27 ม.ค. 66) เวลา 09.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบูรณาการโครงการย่านการเรียนรู้ด้านคนพิการ ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด...