พม. จับมือเพจ Because We Care ดึงเยาวชนหนุน “รัก…ในวัยเรียน” ยุติความรุนแรง ไม่บูลลี่ (Bully)

พม. จับมือเพจ Because We Care ดึงเยาวชนหนุน “รัก…ในวัยเรียน” ยุติความรุนแรง ไม่บูลลี่ (Bully) วันนี้ (28 พ.ค. 66) เวลา 10.00 น. เพจ Because We Care ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการ...