พม. จับมือ บริษัท ยาพร้อม จำกัด ลงนาม MOU ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพและอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ

พม. จับมือ บริษัท ยาพร้อม จำกัด ลงนาม MOU ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพและอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ วันนี้ (27 มิ.ย. 66) เวลา 09.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)...