กทพ. ขอแจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษชั่วคราว ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่สี่ 1 วันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2566 ช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.

กทพ. ขอแจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษชั่วคราว ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่สี่ 1 วันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2566 ช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท ไบรท์ อินโนเวชั่น จำกัด...