หัวเว่ย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะล้ำยุค

หัวเว่ย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะล้ำยุค

หัวเว่ย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะล้ำยุค ปลดล็อคศักยภาพเพื่อก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ กรุงเทพฯ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 – สถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจซบเซา รวมไปถึงการฟื้นตัวของภาคธุรกิจต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว และอีคอมเมิร์ซ...