กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลแห่งความสำเร็จ  ด้านทรัพยากรบุคคล จาก Global HR Excellence Awards

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลแห่งความสำเร็จ ด้านทรัพยากรบุคคล จาก Global HR Excellence Awards

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนซ้าย) และคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร (คนขวา) คว้า 2 รางวัลแห่งความสำเร็จด้านทรัพยากรบุคคล สาขา Diversity and Human...