พม. ชู 9 บุคคลต้นแบบทำดีเพื่อสังคม มอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ด้านเด็กและเยาวชน

พม. ชู 9 บุคคลต้นแบบทำดีเพื่อสังคม มอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ด้านเด็กและเยาวชน วันนี้ (25 เม.ย. 66) เวลา 14.45 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ด้านเด็กและเยาวชน...