ฉลองครบ 2 ปี! รพ. วิมุต ประกาศความสำเร็จในฐานะผู้นำด้าน Trusted Healthcare Platform ของไทย ชูบริการเฮลท์แคร์ครบทุกมิติเพื่อสังคมยุคใหม่

ฉลองครบ 2 ปี! รพ. วิมุต ประกาศความสำเร็จในฐานะผู้นำด้าน Trusted Healthcare Platform ของไทย ชูบริการเฮลท์แคร์ครบทุกมิติเพื่อสังคมยุคใหม่ เร่งเดินหน้ากลยุทธ์ “HOLISTIC HOSPITAL” รองรับตลาดสูงวัย-โรคยากซับซ้อน กรุงเทพฯ 18 พฤษภาคม 2566 — โรงพยาบาลวิมุต...