กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่อยุธยา ตรวจการทำงานของมัคคุเทศก์ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่อยุธยา ตรวจการทำงานของมัคคุเทศก์  สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว จากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคัก และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช...