กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่ “วัดโพธิ์” ตรวจการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่ “วัดโพธิ์” ตรวจการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว  นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง พร้อมด้วย นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล...