กรมการท่องเที่ยวกวดขันรับสงกรานต์ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว แนะตรวจสอบใบอนุญาตบริษัททัวร์และไกด์ทางเว็บไซต์

กรมการท่องเที่ยวกวดขันรับสงกรานต์ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว แนะตรวจสอบใบอนุญาตบริษัททัวร์และไกด์ทางเว็บไซต์ กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รับเทศกาลสงกรานต์...