เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชน ภายใต้โครงการ ‘เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 10’

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชน ภายใต้โครงการ ‘เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 10’

 เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ และนายแพทย์อำนาจ พิศาลจำเริญ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก เตรียมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี...