โครงการ ณ ตลาดรถไฟ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับเด็กและเยาวชน

โครงการ ณ ตลาดรถไฟ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับเด็กและเยาวชน สำหรับโรงเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานราชการที่สนใจ มาเยี่ยมชมสามารถติดต่อนัดหมายเวลาล่วงหน้า เปิดให้เข้าชมฟรี! ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 10.00 -17.00 น. หรือ...