เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลตัวแทนด้านสุขภาพยอดเยี่ยมแห่งปี จากเวที Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2023 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลตัวแทนด้านสุขภาพยอดเยี่ยมแห่งปี จากเวที Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2023 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลตัวแทนด้านสุขภาพยอดเยี่ยมแห่งปี จากเวที Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2023 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  เอไอเอ ประเทศไทย ผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คว้ารางวัล...
เหล่าเซเลบร่วมยินดี วินเซนต์ คลินิก ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล AACI ระดับโลก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านศัลยกรรมเสริมความงามมาตรฐานระดับสากล

เหล่าเซเลบร่วมยินดี วินเซนต์ คลินิก ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล AACI ระดับโลก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านศัลยกรรมเสริมความงามมาตรฐานระดับสากล

เหล่าเซเลบร่วมยินดี วินเซนต์ คลินิก ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล AACI ระดับโลก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านศัลยกรรมเสริมความงามมาตรฐานระดับสากล  ปัจจุบันการตัดสินใจเรื่องการเข้าใช้บริการคลินิกทุกคนล้วนให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและอยากมั่นใจในการให้บริการของคลินิก...

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลระดับโลกด้านความยั่งยืน จาก World Economic Magazine ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Green Insurer

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลระดับโลกด้านความยั่งยืน จาก World Economic Magazine ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Green Insurer บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร...