“บีอีคิว กรุ๊ป” ผนึก “โมเจริม” รับตลาดปลูกผมโลกขยายตัวกว่า 2 แสนล้านบาท เดินหน้าสู่ผู้นำศูนย์กลางการเรียนรู้ธุรกิจเฉพาะทางด้านการปลูกผมระดับโลก

  “บีอีคิว กรุ๊ป” ผนึก “โมเจริม” รับตลาดปลูกผมโลกขยายตัวกว่า 2 แสนล้านบาท เดินหน้าสู่ผู้นำศูนย์กลางการเรียนรู้ธุรกิจเฉพาะทางด้านการปลูกผมระดับโลก บีอีคิว กรุ๊ป  ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจปลูกผมครบวงจร ผนึก โมเจริม โรงพยาบาลชั้นนำระดับโลก เพื่อร่วมมือด้านวิชาการ...