‘เอส แอนด์ พี’ ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating ระดับ A”  ประจำปี 2566 ตอกย้ำความเป็นแบรนด์อาหารและเบเกอรี่ที่ยั่งยืน

‘เอส แอนด์ พี’ ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating ระดับ A” ประจำปี 2566 ตอกย้ำความเป็นแบรนด์อาหารและเบเกอรี่ที่ยั่งยืน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมิน “SET ESG Rating” ประจำปี 2566 ในระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings...