กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำผู้นำด้านดิจิทัล เปิดตัว “Digital Remote Selling” พร้อม e-KYC

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำผู้นำด้านดิจิทัล เปิดตัว “Digital Remote Selling” พร้อม e-KYC บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านดิจิทัลด้วยการขายประกันชีวิตดิจิทัลในรูปแบบใหม่ “Digital Remote Selling”...