IMET MAX ก้าวสู่ปีที่ 5 เปิดตัว 12 ผู้บริหารระดับชาติ อาสาปั้น “ผู้นำรุ่นใหม่” ที่ทั้งเก่งและดี ผ่านกระบวนการ Mentoring สร้างอุทยานผู้นำ ตอบแทนคุณสังคมไทย

IMET MAX ก้าวสู่ปีที่ 5 เปิดตัว 12 ผู้บริหารระดับชาติ อาสาปั้น “ผู้นำรุ่นใหม่” ที่ทั้งเก่งและดี ผ่านกระบวนการ Mentoring สร้างอุทยานผู้นำ ตอบแทนคุณสังคมไทย 9 ม.ค. 2566 มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) มุ่งสร้างอุทยานผู้นำ...