“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” สานภารกิจ “บำรุงศาสนา – ส่งเสริมการศึกษา – สร้างสรรค์สังคม” ตอบแทนสังคมไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” สานภารกิจ “บำรุงศาสนา – ส่งเสริมการศึกษา – สร้างสรรค์สังคม” ตอบแทนสังคมไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 “ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์” บริจาคเงินส่วนตัวในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” รวมกว่า 51 ล้านบาท มอบให้วัด สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล มูลนิธิ...