DITP ร่วมกับ บพข. ผลักดันผู้ประกอบการไทยจับมือนักวิจัย ต่อยอดงานวิจัยด้วยนวัตกรรม BCG ตอบโจทย์ความต้องการตลาดโลก

DITP ร่วมกับ บพข. ผลักดันผู้ประกอบการไทยจับมือนักวิจัย ต่อยอดงานวิจัยด้วยนวัตกรรม BCG ตอบโจทย์ความต้องการตลาดโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดโครงการ Smart Value Creation 2023...