“CapitaLand” ยักษ์ใหญ่สิงคโปร์ จับมือ “พฤกษา โฮลดิ้ง” ตั้งกองทุน C-WELL  เดินหน้าลงทุนสินทรัพย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการอยู่อาศัย “อยู่ดี มีสุข”  พร้อมขยายตลาดเซาท์อีสต์เอเชียมูลค่า 25,000 ล้านบาท

“CapitaLand” ยักษ์ใหญ่สิงคโปร์ จับมือ “พฤกษา โฮลดิ้ง” ตั้งกองทุน C-WELL เดินหน้าลงทุนสินทรัพย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการอยู่อาศัย “อยู่ดี มีสุข” พร้อมขยายตลาดเซาท์อีสต์เอเชียมูลค่า 25,000 ล้านบาท

เทรนด์ธุรกิจสุขภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมาแรง CapitaLand (CLI) บริษัทยักษ์ใหญ่จากสิงคโปร์ ไม่พลาดโอกาสสำคัญเดินหน้าจับมือ พฤกษา โฮลดิ้ง จัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพ ภายใต้ชื่อ “CapitaLand Wellness Fund” หรือ C-WELL...