TOA มุ่งดำเนินธุรกิจสีเขียว ตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

TOA มุ่งดำเนินธุรกิจสีเขียว ตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA โดย ดร. ภาณุพงศ์ ภูทะวัง ผู้จัดการอาวุโสหน่วยงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับใบประกาศรับรอง...