“พาณิชย์-DITP” ลงนาม Mini FTA ไทย-ยูนนาน เดินหน้าร่วมมือการค้า-การลงทุน

“พาณิชย์-DITP” ลงนาม Mini FTA ไทย-ยูนนาน เดินหน้าร่วมมือการค้า-การลงทุน

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจไทย-ยูนนาน เดินหน้าเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ตามนโยบายเจาะลึกมณฑลสำคัญของจีน มุ่งเน้นความร่วมมือด้านการค้า ด้านความเชื่อมโยงทางธุรกิจ...