กองทุนประกันชีวิตเร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิตเร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

  กองทุนประกันชีวิตปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้มารับผลประโยชน์ตามสิทธิคืนจากกองทุนประกันชีวิต ซึ่งพื้นที่ข้างต้นเป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งอันเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลรหัสไปรษณีย์...