พม. เตรียมทำ Sandbox แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก พร้อมชง คกก.คุ้มครองเด็กจังหวัด ร่วมติดตามประเมินผลสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ

พม. เตรียมทำ Sandbox แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก พร้อมชง คกก.คุ้มครองเด็กจังหวัด ร่วมติดตามประเมินผลสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ วันที่ 2 สิงหาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)...