DITP ปั้น 15 แบรนด์ไทยตัวจริง ติวเข้มกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ เพื่อก้าวผ่านความท้าทายสู่ตลาดโลกในยุคหลังโควิด-19

DITP ปั้น 15 แบรนด์ไทยตัวจริง ติวเข้มกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ เพื่อก้าวผ่านความท้าทายสู่ตลาดโลกในยุคหลังโควิด-19

DITP ปั้น 15 แบรนด์ไทยตัวจริง ติวเข้มกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ เพื่อก้าวผ่านความท้าทายสู่ตลาดโลกในยุคหลังโควิด-19  DITP ปั้น 15 แบรนด์ไทยติวเข้มกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ในโครงการ IDEA LAB รุ่น 6 ภายใต้แนวคิด “BE REAL”...