DITP ร่วมกับ บพข. ผลักดันผู้ประกอบการไทยจับมือนักวิจัย ต่อยอดงานวิจัยด้วยนวัตกรรม BCG ตอบโจทย์ความต้องการตลาดโลก

DITP ร่วมกับ บพข. ผลักดันผู้ประกอบการไทยจับมือนักวิจัย ต่อยอดงานวิจัยด้วยนวัตกรรม BCG ตอบโจทย์ความต้องการตลาดโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดโครงการ Smart Value Creation 2023...

เอช เซม สนับสนุนการเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า  

เอช เซม สนับสนุนการเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า   คุณมัญชรี สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (คนซ้าย) มอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม คันต้นแบบ (Prototype) ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ...