กรมการท่องเที่ยวจับมือกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผนึกกำลังพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม

กรมการท่องเที่ยวจับมือกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผนึกกำลังพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม กรมการท่องเที่ยวและกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม...