กรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษา BKI Scholarship สนับสนุนและให้ความสำคัญการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

กรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษา BKI Scholarship สนับสนุนและให้ความสำคัญการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวลสา โสภณพนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาประกันภัย...