ทิพยประกันภัย ให้การต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัยและในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง (วปส.) รุ่นที่ 11

ทิพยประกันภัย ให้การต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัยและในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง (วปส.) รุ่นที่ 11 ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.ทิพยประกันภัย และผู้บริหารให้การต้อนรับคุณชัยยุทธ  มังศรี...