สสว.จับมือ มข.จัดเสวนา ถอดบทเรียนธุรกิจที่รอดจากโควิด-19 พร้อมแนะแนวทางเติบโตในตลาดหลังวิกฤตโรคระบาด

สสว.จับมือ มข.จัดเสวนา ถอดบทเรียนธุรกิจที่รอดจากโควิด-19 พร้อมแนะแนวทางเติบโตในตลาดหลังวิกฤตโรคระบาด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อถอดรหัสบทเรียนทางธุรกิจจากผู้รอดชีวิต: อยู่รอดและเติบโตในตลาดโลกหลังโควิด-19 ภายใต้กิจกรรมการศึกษาการจัดทำข้อมูลเครือข่ายผู้ให้บริการและรายละเอียดการให้บริการของต่างชาติ”...