กระทรวงศึกษาธิการ ชูแนวคิด ‘อัพเลเวลการศึกษาไทย Change for Chance’ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพยนตร์สั้น 10 ตอน

กระทรวงศึกษาธิการ ชูแนวคิด ‘อัพเลเวลการศึกษาไทย Change for Chance’ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพยนตร์สั้น 10 ตอน ระบบการศึกษาไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เผชิญหน้ากับความท้าทายต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งปัญหาเชิงระบบมากมาย ที่ส่งผลต่อตัวผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา...