ทส. จับมือ ภาคีเครือข่าย ชูโรง “Beat Plastic Pollution รักษ์โลก ลดพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ทส. จับมือ ภาคีเครือข่าย ชูโรง “Beat Plastic Pollution รักษ์โลก ลดพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันนี้ (6 มิถุนายน 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จับมือ ภาคีเครือข่าย จัดการแถลงข่าว...