สสช. เผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2 ปี 2566 ดีขึ้น ทั้งผู้มีงานทำที่ขยายตัวและการทำงานเต็มเวลา ที่เพิ่มขึ้น

สสช. เผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2 ปี 2566 ดีขึ้น ทั้งผู้มีงานทำที่ขยายตัวและการทำงานเต็มเวลาที่เพิ่มขึ้น ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เพื่อติดตาม...