กทพ. จัดประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จากการกำหนดปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ในวันที่ 1 กันยายน 2566 ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการฯ

กทพ. จัดประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จากการกำหนดปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ในวันที่ 1 กันยายน 2566 ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการฯ วันนี้ (24 กรกฎาคม 2566) เวลา 09.00 น....

กทพ. ปิดและเบี่ยงจราจรเพื่อติดตั้งโครงเหล็กคร่อมทาง(Gantry) บนทางพิเศษฉลองรัช (ฝั่งขาออก) ในวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566

กทพ. ปิดและเบี่ยงจราจรเพื่อติดตั้งโครงเหล็กคร่อมทาง(Gantry) บนทางพิเศษฉลองรัช (ฝั่งขาออก) ในวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท เบสท์ เวิร์ค (ไทยแลนด์)...