17 พฤษภาคม 2566 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

17 พฤษภาคม 2566 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ​ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน...