กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางขึ้นมุ่งหน้าไปดาวคะนอง ขาออกกรุงเทพฯ ครั้งละไม่เกิน 15 นาที

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางขึ้นมุ่งหน้าไปดาวคะนอง ขาออกกรุงเทพฯ ครั้งละไม่เกิน 15 นาที การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี (ITD-VCB Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย...

กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันนี้ (26 มิถุนายน 2566) เวลา 10.00 น. นายพิศาล ไทยสม ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม...

17 พฤษภาคม 2566 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

17 พฤษภาคม 2566 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ​ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน...