กทพ. แจ้งการปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางลงสะพานพระราม 9 ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ ด้านซ้ายทาง

กทพ. แจ้งการปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางลงสะพานพระราม 9 ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ ด้านซ้ายทาง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี (ITD-VCB Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย...