ทิพยประกันภัย จับมือ โอ แคปปิตอล  ลงนามบันทึกข้อตกลง มอบหลักประกันที่มั่นคงแก่ลูกค้า

ทิพยประกันภัย จับมือ โอ แคปปิตอล  ลงนามบันทึกข้อตกลง มอบหลักประกันที่มั่นคงแก่ลูกค้า คุณสุภาพ ประดับการ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  คุณณดล ธัญญากรดิลก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอ แคปปิตอล จำกัด...