ทิพยประกันภัย ผนึก NAcDrone ส่งประกันภัยโดรนเพื่อการเกษตรเจาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่

ทิพยประกันภัย ผนึก NAcDrone ส่งประกันภัยโดรนเพื่อการเกษตรเจาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ทิพยประกันภัย ผนึก NacDrone ลงนามบันทึกข้อตกลงในการรับทำประกันภัยโดรนเพื่อการเกษตร สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นแก่เกษตรกร...