ทิพยประกันภัยร่วมกับสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายบริการน้ำมันพลังไทย  จัดงานสัมมนาโครงการ “Partner & Dhipaya Achievement Talk 2023”  นำเทรนด์ธุรกิจในอนาคตมาต่อยอดสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน

ทิพยประกันภัยร่วมกับสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายบริการน้ำมันพลังไทย จัดงานสัมมนาโครงการ “Partner & Dhipaya Achievement Talk 2023” นำเทรนด์ธุรกิจในอนาคตมาต่อยอดสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย พร้อมด้วย นายเสรี คีรีศรี นายวินัย ล้ำเลิศ  นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร บมจ. ทิพยประกันภัย...