ทิพยประกันภัยห่วงใยผู้ประสบภัย ส่งทีมงานลงพื้นที่โกดังพลุระเบิด จ. นราธิวาส

ทิพยประกันภัยห่วงใยผู้ประสบภัย ส่งทีมงานลงพื้นที่โกดังพลุระเบิด จ. นราธิวาส ทิพยประกันภัยส่งทีมสินไหม พร้อมนำทีมสำรวจภัย TIP Smart Assist ลงพื้นที่โกดังพลุ ดอกไม้ไฟระเบิดใน อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส เข้าช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับ...