ทิพยประกันภัยโตต่อเนื่อง กวาดกำไรสุทธิครึ่งปีแรก 2566   1,001 ล้านบาท เติบโต 197.8% YoY ด้าน TIPH พร้อมเปิดให้บริการธุรกิจประกันภัยดิจิทัลใหม่ ภายใต้แบรนด์ “InsurVerse”

ทิพยประกันภัยโตต่อเนื่อง กวาดกำไรสุทธิครึ่งปีแรก 2566   1,001 ล้านบาท เติบโต 197.8% YoY ด้าน TIPH พร้อมเปิดให้บริการธุรกิจประกันภัยดิจิทัลใหม่ ภายใต้แบรนด์ “InsurVerse”

ทิพยประกันภัยโตต่อเนื่อง กวาดกำไรสุทธิครึ่งปีแรก 2566   1,001 ล้านบาท เติบโต 197.8% YoY ด้าน TIPH พร้อมเปิดให้บริการธุรกิจประกันภัยดิจิทัลใหม่ ภายใต้แบรนด์ “InsurVerse” ทิพยประกันภัย หรือ TIP โชว์กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 2566 ที่ 1,001.1 ล้านบาท เติบโตถึง 197.8%...